Αναζήτηση
logo
Πρακτικό διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ¨ΛΙΜΝΕΣ ΖΕΡΕΛΙΑ¨ – ΈΡΓΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Πρακτικό διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ¨ΛΙΜΝΕΣ ΖΕΡΕΛΙΑ¨ – ΈΡΓΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμυρού συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 9:30 π.μ. η επιτροπή διαγωνισμού