Αναζήτηση
logo
Πρακτικό 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Επιλογής Εκπαιδευτικού -Καλλιτεχνικού Προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου με αντίτιμο για την κάλυψη αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού σύμφωνα με τη διαδικασία Π.Δ.524/17.6.1980