Αναζήτηση
logo
Πρακτικό ΙΙ διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του .Αλμυρού»

Πρακτικό ΙΙ διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Αλμυρού»

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού παρέλαβε τους φακέλους των Τεχνικών προσφορών των Διαγωνιζόμενων εταιριών που έγιναν δεκτές στο πρώτο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών με τη σειρά αριθμήσεώς των: