Αναζήτηση
logo
Πρακτικό Δημοπρασίας για το έργο” Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στο Πτελεό (Καρούτη)

 

Πρακτικό Δημοπρασίας για το έργο” Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στον Πτελεό (Καρούτη)

 

         Στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλμυρού συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Τρίτη, 12 Iουνίου 2012 και ώρα 9:30 π.μ. η επιτροπή διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την 86/2012 απόφαση της Οικονομικής