Αναζήτηση
logo
Πρακτικό κλήρωσης για την ανάθεση έργων με προϋπολογισμό μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του ΜΕΕΠ , έτους 2015

Πρακτικό κλήρωσης  για την ανάθεση έργων με προϋπολογισμό μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του ΜΕΕΠ , έτους 2015

Την Παρασκευή 22 Μαίου 2015, στα γραφεία της Δ/νσης των Τεχν.
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας, και ώρα 14.00, στο γραφείο του
Αντιδημάρχου Αριστείδη Κων. Καραγεώργου, διενεργήθηκε από την Δ/ντρια
Αικατερίνη Αδάμου,