Αναζήτηση
logo
Πρακτικό διαγωνισμού για το έργο “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η”

 Πρακτικό διαγωνισμού για το έργο “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η”

 

Στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλμυρού συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 9:30 π.μ. η επιτροπή διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την 4/2013 απόφαση της Οικονομικής