Αναζήτηση
logo
Πρόγραμμα Παιδικού Σταθμού

Πρόγραμμα Παιδικού Σταθμού

Το Πρόγραμμα αφορά στην υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από μητέρες για παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας ώστε να εγγράψουν τα παιδιά τους  σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας. Η διάθεση των θέσεων στις