Αναζήτηση
logo
Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Αμαλιάπολης Δ.Ε. Σούρπης Δ. Αλμυρού»

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Αμαλιάπολης Δ.Ε. Σούρπης Δ. Αλμυρού»

Τεύχη δημοπράτησης

Μελέτη-Σχέδια

ΤΕΥΔ

Προμέτρηση

Η/Μ Υπολογισμοί

Τεχνικές Προδιαγραφές Η/Μ