Αναζήτηση
logo
Προμήθεια Απορρυπαντικών Κάδων

Προμήθεια Απορρυπαντικών Κάδων

ο Δήμος Αλμυρού προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του, προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση (μέσω διαπραγμάτευσης) των παρακάτω προμηθειών –εργασιών

Τεχνικές Προδιαγραφές

Εντυπο Προσφοράς