Αναζήτηση
logo
10η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2016

10η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2016

Καλείστε να προσέλθετε  στη 10η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 16η   του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας