Αναζήτηση
logo
10η Πρόσκληση ΔΣ

 

Πρόσκληση για την 17η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 18η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης με θέμα την Ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2011.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ: 1) κ. Δήμαρχο Αλμυρού 2) κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους 3) κ.κ. Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών &Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 10η Δημόσια Ειδική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 27η Απριλίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

1.

Ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2011.

                                       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                         

                                                      Φώτης Χατζηδημητρίου