Αναζήτηση
logo
10η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε στην 10η Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, την 20η  του μηνός Μαρτίου, τρέχοντος έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη και ώρα 09.00΄π.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 5056/2023 (Α’ 163), με τα κατωτέρω θέματα:

 

1.Έγκριση μελέτης, καθορισμός/έγκριση όρων διακήρυξης, ορισμός γνωμοδοτικού οργάνου, τρόπος ανάθεσης και καθορισμός  προσκεκλημένων, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας»  προϋπολογισμού   289.055,28 €,

ΚΑΕ  64-7333.009 120.000,00 € & ΚΑΕ  30-7333.002 169.055,28 €

 

2.Έγκριση μελέτης, καθορισμός/έγκριση όρων διακήρυξης, ορισμός γνωμοδοτικού οργάνου, τρόπος ανάθεσης και καθορισμός  προσκεκλημένων, για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΣΟΥΡΠΗΣ»  ΚΑΕ 64-7323.080

  1. Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2025 – 2028

4.Τροποποίηση της υπ’ αριθ.7/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Αλμυρού.

 

  1. Συμμετοχή του Δήμου στην Πρόσκληση του ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ) για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, διαφόρων ειδικοτήτων.

 

6.Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου εκτός Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.

 

7.Εξειδίκευση πίστωσης για έξοδα της Ημερίδας Παραβατικότητας την 1η Απριλίου 2024.                                         

                                            

                                            Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

  

 Δημήτριος Κυριάκου Εσερίδης