Αναζήτηση
logo
10η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Καλείστε να προσέλθετε στην 10η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 16η του μηνός Μαΐου, του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Ενημέρωση για τις πηγές ύδρευσης στη θέση Μαυρομάτι Βρύναινας.
 2. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Α΄ τρίμηνο 2022.
 3. Υποχρεωτική Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Αλμυρού οικον. έτους 2022.
 4. 2η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Αλμυρού, τρέχοντος οικονομικού έτους.
 5. υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Αλμυρού.
 6. Έναρξη διαδικασίας δημοπράτησης χώρου για εγκατάσταση αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων τροχήλατων αναψυκτηρίων (καντινών), στη θέση «Μετόχι» στις Νηές.
 7. Ψήφιση – έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Αλμυρού.
 8. Ψήφιση – έγκριση του Σχεδίου Οργανωμένης Προληπτικής Απομάκρυνσης Πολιτών Λόγω Πυρκαγιάς.
 9. Ορισμός μελών επιτροπής για την επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας της ετήσιας εμποροπανήγυρης του Δήμου.
 10. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων.
 11. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων.
 12. Συζήτηση και λήψη επί αιτήματος της εταιρείας Α. Δεληζήσης Ο.Ε. για μείωση οφειλής από αποζημίωση χρήσης μισθίου.
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διαπίστωσης πλήρωσης όρων για σύνταξη οριστικού συμβολαίου πώλησης (αίτηση Νικολάου Παλάγκα).
 14. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 18/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας»