Αναζήτηση
logo
11η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2013

11η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2013

Καλείστε να προσέλθετε στην 11η Δημόσια Έκτακτη Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 12η του μηνός Αυγούστου του έτους 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης: