Αναζήτηση
logo
11η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

11η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 11η Δημόσια Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την  5η Ιουνίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: