Αναζήτηση
logo
11η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2014

11η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2014

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 11η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 23η Ιουλίου 2014 ημέρα Tετάρτηκαι ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: