Αναζήτηση
logo
11η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2015

11η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2015

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 11η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 15η Μαΐου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: