Αναζήτηση
logo
11η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

11η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Καλείστε να προσέλθετε στην 11η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 12η του μηνός Απριλίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11.00΄ π.μ.