Αναζήτηση
logo
11η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε στην 11η Έκτακτη Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, την 26η του μηνός Μαρτίου, τρέχοντος έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 5056/2023 (Α’ 163), με το κατωτέρω θέμα:

 

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της από 29-6-2018 Αίτησης της ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. κατά Δήμου Αλμυρού

 

 

                                             

                                             Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

  

 

  Δημήτριος Κυριάκου Εσερίδης