Αναζήτηση
logo
11η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Καλείστε να προσέλθετε στην 11η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 6η του μηνός Ιουνίου, του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Μείωση των ενοικίων σε όσα δημοτικά ακίνητα στεγάζονται επιχειρήσεις που επλήγησαν από τα μέτρα για τον Covid-19 για το χρονικό διάστημα ισχύος των περιορισμών.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα της πλατείας.
 3. Υποχρεωτική Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Αλμυρού οικον. έτους 2022.
 4. 3η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Αλμυρού, τρέχοντος οικονομικού έτους.
 5. Ανταλλαγή ακινήτων μεταξύ του Δήμου Αλμυρού και της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο: «GREEK FAMILY FARM»
 6. Ρυθμίσεις κατ’ εξαίρεση του Κανονισμού Λειτουργίας της Ετήσιας Εμποροπανήγυρης για το έτος 2022.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Νικολάου Βούλγαρη του Παναγιώτη.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Νικολάου Μεταξιώτη.
 9. Απόψεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Τέσσερις (4) φωτοβολταϊκοί σταθμοί συνολικής ισχύος 56,99892 MW στις θέσεις “Καστράκι I, II, III & IV” στην Τ.Κ. Αλμυρού του Δήμου Αλμυρού, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με κωδικές ονομασίες KL24, KL25, KL26 & KL27 της ΚΑΡΑΤΖΗΣ Α.Ε.» .
 10. Απόψεις για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 129,99 MW και νέου Υποσταθμού Ανύψωσης Τάσης 20/150 kV, στις θέσεις «ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ-ΒΑΣΙΛΟΡΕΜΑ-ΠΑΠΠΑ ΧΩΡΑΦΙΑ-ΛΑΜΠΟΥ ΒΡΥΣΗ» των Δ.Ε. Σούρπης και Πτελεού, του Δήμου Αλμυρού, στην Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Δ.Ε. Πελασγίας, του Δήμου Στυλίδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδα
 11. Απόψεις για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος ισχύος 29,98 MWP στη θέση «ΨΗΛΟΡΑΧΗ», Δ.Ε. Πτελεού, Δήμου Αλμυρού, Π.Ε Μαγνησίας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.