Αναζήτηση
logo
11η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2015

11η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2015

Καλείστε να προσέλθετε στην 11η  Έκτακτη Κατεπείγουσα Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 31η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.30΄ μεσημβρινή, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα: