Αναζήτηση
logo
12η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2015

12η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2015

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 12η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 25η Μαΐου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: