Αναζήτηση
logo
12η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε στην 12η Έκτακτη Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, την 29η  του μηνός Μαρτίου, τρέχοντος έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή και ώρα 09.00΄π.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 5056/2023 (Α’ 163), με τα κατωτέρω θέματα:

 

  1. Έγκριση μελέτης, καθορισμός/έγκριση όρων διακήρυξης, ορισμός γνωμοδοτικού οργάνου, τρόπος ανάθεσης και καθορισμός προσκεκλημένων, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση οδοποιίας Δ.Ε. Σούρπης» προϋπολογισμού 150.000,00€
  2. Έγκριση όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου «Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Αλμυρού» προϋπολογισμού 498.022,75€

 

  1. Έγκριση όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου «Αγροτική οδοποιία περιοχών ΟΠΑΑΧ, Αγ. Δημήτριος Αχιλλείου Δ. Αλμυρού (Υπόλοιπο κατασκευής)» προϋπολογισμού 403.810,98€
  2. Συγκρότηση επιτροπής για την διεξαγωγή διαγωνισμών έργου του Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης κάτω του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00) €, για το 2024
  3. Λήψη απόφασης για την ανάγκη τοποθέτησης συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε δημόσιους χώρους.
  4. Έγκριση κίνησης οχήματος εκτός της περιφερειακής ενότητας.

                                            

                                            Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

    Δημήτριος Κυριάκου Εσερίδης