Αναζήτηση
logo
12η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2015

12η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2015

Καλείστε να προσέλθετε στην 12η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 1η του μηνός Απριλίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: