Αναζήτηση
logo
13η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

 13η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στην 13η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 19η του μηνός Ιουνίου του έτους 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: