Αναζήτηση
logo
13η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2013

13η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2013

Καλείστε να προσέλθετε στην 13η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την του μηνός Ιουλίουτου έτους 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: