Αναζήτηση
logo
13η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2013

13η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2013

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 13η Δημόσια Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού σήμερα 20η Ιουνίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα