Αναζήτηση
logo
13η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

13η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Καλείστε να προσέλθετε στην 13η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 20η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και