Αναζήτηση
logo
13η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

13η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Καλείστε να προσέλθετε στην 13η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 4η του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη