Αναζήτηση
logo
13η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε στην 13η Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, την 3η  του μηνός Απριλίου, τρέχοντος έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη και ώρα 09.00΄π.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 5056/2023 (Α’ 163), με τα κατωτέρω θέματα:

 

 1. Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δήμου Αλμυρού, οικονομικού έτους 2024.

 

 1. Αποδοχή ποσού από την ΠΕΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης για Πασχαλινές Εκδηλώσεις

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης για Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στην περιοχή «ΖΕΡΕΛΙΑ»

 

 1. Λήψη απόφασης για ονοματοδοσία πλατείας

 

 1. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και της   1ης  συμπληρωματικής  σύμβασης  του έργου « 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ» 
 2. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και της   1ης  συμπληρωματικής  σύμβασης  του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ 2018» 
 3. Έγκριση 1ου  ΑΠΕ ,του  έργου  «  ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ 2022».
 4. Έγκριση 2ου  ΑΠΕ, του  έργου  « ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΛΟΙΠΩΝ Δ.Ε».
 5. Διατύπωση απόψεων για τη χορήγηση έγκρισης επέμβασης για την αδειοδότηση υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στη θέση «ΚΑΛΥΒΙ» Δημοτικής Κοινότητας Κοκκωτών, Δήμου Αλμυρού του Βασιλάκου Δημητρίου του Χρήστου, σε δημοτική έκταση δασικού χαρακτήρα.

 

 1. Διατύπωση απόψεων για τη χορήγηση έγκρισης επέμβασης για την αδειοδότηση υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στη θέση «ΚΑΛΥΒΙ» Δημοτικής Κοινότητας Κοκκωτών, Δήμου Αλμυρού της Βασιλάκου Χρυσάνθης του Χρήστου, σε δημοτική έκταση δασικού χαρακτήρα.

 

 1. Διατύπωση απόψεων για τη χορήγηση έγκρισης επέμβασης για την αδειοδότηση υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στη θέση «ΜΑΤΑΖΙ» Δημοτικής Κοινότητας Κοκκωτών, Δήμου Αλμυρού του Γκρίνια Αποστόλου του Ιωάννη, σε δημοτική έκταση δασικού χαρακτήρα.

 

                                            

                                            Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

 

    Δημήτριος Κυριάκου Εσερίδης