Αναζήτηση
logo
13η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Καλείστε στην 13η Έκτακτη/ Κατεπείγουσα Συνεδρίαση, την 23η του μηνός Ιουνίου τουέτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με κάθε ένα μέλος αυτού κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του αρ. 67 και της παρ. 1 του αρ. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87) με το παρακάτω θέμα:

  1. Παραχώρηση του Δημοτικού Σταδίου Αλμυρού στην ΕΠΟ για την διοργάνωση των τελικών αγώνων ποδοσφαίρου Κ15 και Κ17 του Πανελληνίο Πρωταθλήματος Μεικτών Ομάδων για την περίοδο 2021 – 2022.

Η συνεδρίαση αυτή κρίνεται κατεπείγουσα λόγω στενών χρονικών περιθωρίων του θέματος.