Αναζήτηση
logo
13η Πρόσκληση ΔΣ

Πρόσκληση για την 13η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 15η Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα που ακολουθούν…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ: 1) κ. Δήμαρχο Αλμυρού 2) κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους 3) κ.κ. Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών &Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 13η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την  15η Ιουνίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Αναμόρφωση του πρ/σμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2011.
2. Έγκριση φακέλου της «Μελέτης Σχεδίου Χωρικής και οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Κοινότητας Ανάβρας Νομού Μαγνησίας.
3. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Τοποθέτηση Κορυνών στον Παραλιακό δρόμο Αχιλλείου. 
4. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Μονοδρόμηση της οδού Αλ. Υψηλάντη στην Ευξ/λη στο τμήμα μεταξύ των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Μικράς Ασίας. 
5. Διαμόρφωση του πεζοδρομίου στον Πλάτανο μπροστά από την οικία Χαλκιά Βασιλικής.
6. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Τοποθέτηση κορυνών στην οδό Μιχοπούλου στον Αλμυρό (κατάστημα LATINO). 
7. Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού μισθοδοσίας στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, στο όνομα του Δήμου Αλμυρού και εξουσιοδότηση του Ταμία για το άνοιγμά του.
8. Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού επιχορηγήσεων στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος στο όνομα του Δήμου Αλμυρού και εξουσιοδότηση του Ταμία για το άνοιγμά του.
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως πρώην εργαζομένων στο Δήμο Σούρπης σχετικά με χορήγηση βεβαίωσης για κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών.
 

10. Τροποποίηση της αριθμ. 90/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Κατάρτισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλμυρού».
11. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Αντώνη Αυγουλά και Αργύρη Κυριάκου Ο.Ε. για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού 150 τ.μ. στην παραλία Αλμυρού μπροστά από το
κατάστημά τους.
12. Ψήφιση πίστωσης για εκδηλώσεις.
13. Διαγραφές οφειλετών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου.
14. Επιστροφή ποσού 82,17 € στην κ. Ζαχαριάδου Γιαννούλα ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
15. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και του αναπληρωτή του για την επιτροπή του άρθρου 8 του Ν. 1590/86.
16. Έγκριση έκθεσης τριμηνιαίων οικονομικών στοιχείων πρ/σμού 2011.
17. Συμμετοχή του Δήμου στην πρόσκληση 1.12 του άξονα προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
18. Συνεγκατάσταση σε σταθμό κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE στην Τοπική Κοινότητα Βρύναινας.
19. Εκμίσθωση έκτασης για εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας στην τοπική Κοινότητα Βρύναινας.
                                        
                               

                                  Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου
                                                  

                                             Φώτης Χατζηδημητρίου