Αναζήτηση
logo
14η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2013

14η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2013

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 14η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 26η Ιουνίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.