Αναζήτηση
logo
14η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2014

14η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2014

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στη 14η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 24η Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: