Αναζήτηση
logo
14η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2015

14η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2015

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 14η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 29η Ιουλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: