Αναζήτηση
logo
14η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε στην 14η Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, την 12η  του μηνός Απριλίου, τρέχοντος έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή και ώρα 09.00΄π.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 5056/2023 (Α’ 163), με τα κατωτέρω θέματα:

 

  1. Έγκριση μελέτης, καθορισμός/έγκριση όρων διακήρυξης, ορισμός γνωμοδοτικού οργάνου, τρόπος ανάθεσης και καθορισμός  προσκεκλημένων, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας, εσωτερικής οδοποιίας και υποδομών λόγω φυσικών καταστροφών (Daniel) στη Δ.Ε. Πτελεού»  προϋπολογισμού 600.000,00€

 

  1. Έγκριση μελέτης, καθορισμός/έγκριση όρων διακήρυξης, ορισμός γνωμοδοτικού οργάνου, τρόπος ανάθεσης και καθορισμός  προσκεκλημένων, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας, εσωτερικής οδοποιίας και υποδομών  λόγω φυσικών καταστροφών (Daniel) στη Δ.Ε. Σούρπης»  προϋπολογισμού 600.000,00€
  2. Έγκριση της αριθ. 79/2024 απόφασης του Δημάρχου, με θέμα: «Απευθείας ανάθεση επισκευής οχήματος, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης»

 

  1. Έγκριση παραστατικών στοιχείων του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, για το κλείσιμο του Ταμείου μηνός Μαρτίου 2024

 

  1. Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, για το μήνα Μάρτιο 2024

 

  1. Έγκριση κίνησης οχημάτων εκτός της περιφερειακής ενότητας.

 

  1. Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Επίδοση δικονομικών δικογράφων» σε δικαστικό επιμελητή, για δικαστικές υποθέσεις του Δήμου

 

                                            

                                            Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

 

    Δημήτριος Κυριάκου Εσερίδης