Αναζήτηση
logo
14η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Καλείστε να προσέλθετε στην 14η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 18η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. 4η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Αλμυρού, τρέχοντος οικονομικού έτους.
 2. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμυρού.
 3. Επικαιροποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Αλμυρού
 4. Κλείσιμο αδρανών τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Αλμυρού στην Τράπεζα EUROBANK.
 5. Κλείσιμο αδρανών τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Αλμυρού στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
 6. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 186 παρ. 5 του Ν.3463/2006 για την εκτίμηση της αγοραίας αξίας ακινήτου της Κοινότητας Αχιλλείου με σκοπό την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων.
 7. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 186 παρ. 5 του Ν.3463/2006 για την εκτίμηση τιμήματος ακινήτων της Κοινότητας Πλατάνου με σκοπό την ανταλλαγή ακινήτων.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Ευάγγελου Μαλιαρού σχετικά με την παραχώρηση της πλατείας της Κοινότητας Κοκκωτών με σκοπό την διοργάνωση της ετήσιας θρησκευτικής πανήγυρης.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Αναβριωτών «ΟΘΡΥΣ» Ανάβρας σχετικά με την παραχώρηση χώρου με σκοπό την διοργάνωση ψυχαγωγικής εκδήλωσης.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Ηλία Μπάρδα σχετικά με την παραχώρηση άδειας χρήσης της εισόδου του Δημοτικού Καταστήματος Αλμυρού για την υλοποίηση έκθεσης ζωγραφικής.
 11. Μετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται στην πλατεία της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων.
 12. Διατύπωση γνώμης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας, εγκατάσταση αποθήκευσης και μεταφόρτωσης επικίνδυνων αποβλήτων και διαλυτήριο ΟΤΚΖ, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΝΙΖΑΜΗΣ Ι.Κ.Ε» στη θέση «ΝΤΑΓΙΑΣ» του Δήμου Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.