Αναζήτηση
logo
14η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Καλείστε να προσέλθετε στην 14η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 12η του μηνός Ιουνίου, του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. 2η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου, τρέχοντος έτους
 2. 3η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού των εσόδων – εξόδων του Δήμου Αλμυρού, τρέχοντος οικονομικού έτους.
 3.  Καθορισμός υποβαλλόμενων δικαιολογητικών εγγραφής – επανεγγραφής νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Αλμυρού, καθορισμός κριτηρίων επιλογής – μοριοδότησης και β)Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Επιλογής για την κατάρτιση πίνακα επιλογής φιλοξενούμενων παιδιών στον Παιδικό Σταθμό Αλμυρού σύμφωνα με την ΚΥΑ 41087/2017 (ΦΕΚ Β΄ 4249/5-12-17).
 4. Καθορισμός ειδικοτήτων για τη σύναψη σύμβασης ωρομισθίου προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ., σύμφωνα με το Π.Δ. 524/1980, για το Δημοτικό Ωδείο Αλμυρού.
 5. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Οργάνωσης της Ετήσιας Εμποροπανηγύρεως του Δήμου Αλμυρού σε συμμόρφωση του Νέου Νομοθετικού Πλαισίου του Ν. 4849/2021″
 6.  Eκμίσθωση χώρου για την λειτουργία ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων Λούνα Παρκ κατά την Ετήσια Εμποροπανήγυρη.
 7. Ορισμός μελών επιτροπής για την επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας της ετήσιας εμποροπανήγυρης του Δήμου.
 8. Πρόσληψη προσωπικού δύο (2) ατόμων ΠΕ Οικονομικού, 2μηνης χρονικής διάρκειας για την κάλυψη εκτάκτων εποχιακών αναγκών του Τμήματος Εσόδων του Δήμου.
 9. Πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, 2μηνης χρονικής διάρκειας για την κάλυψη εκτάκτων εποχιακών αναγκών του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας.
 10. Πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, Ειδικότητας Διοικητικού, 2μηνης χρονικής διάρκειας.
 11. Αναπροσαρμογή τελών απλής χρήσης αιγιαλού.
 12. Παράταση παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες ψηφιακής αναβάθμισης του Δήμου Αλμυρού».
 13. Έγκριση υδραυλικής μελέτης για την οριοθέτηση ρεμάτων Τ.Κ. Κωφών Δ.Ε. Αλμυρού.
 14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΤΕΛΕΟΥ Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ».
 15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας (Οριακή Προθεσμία) για την περαίωση του έργου «Κατασκευή στεγασμένου χώρου λαϊκής αγοράς».
 16. Έγκριση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ «ΙΑΝΟ»
 17. Έγκριση της μελέτης: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ»
 18. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΡΕΜΑ – ΓΑΛΗ ΚΟΝΑΚΙΑ- ΒΡΑΧΟΣ – ΚΑΣΤΡΟ» της Δ.Κ. ΑΛΜΥΡΟΥ
 19. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ»
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Ευσταθίου Μαμούρα.
 21. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Συλλόγου Σαρακατσαναίων Ευξεινούπολης και Περιχώρων.
 22. Διατύπωση γνώμης επί της Μ.Π.Ε. για το έργο «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 150 MWp (FEW II-M1), στη θέση «ΑΝΑΒΡΑ», στην Τ.Κ. Ανάβρας, στη Δ.Ε. Ανάβρας, του Δήμου Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.