Αναζήτηση
logo
15η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2014

15η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2014

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 15η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 20η Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: