Αναζήτηση
logo
15η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

15η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

Καλείστε να προσέλθετε στην 15η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 6η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.00΄ μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα: