Αναζήτηση
logo
15η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε στην 15η  Έκτακτη Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, την 17η  του μηνός Απριλίου, τρέχοντος έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη και ώρα 09.00΄π.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 5056/2023 (Α’ 163), με τα κατωτέρω θέματα:

 

  1. Έγκριση μελέτης, καθορισμός/έγκριση όρων διακήρυξης, ορισμός γνωμοδοτικού οργάνου, τρόπος ανάθεσης και καθορισμός προσκεκλημένων, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση  υποδομών και δικτύων από καταστροφικά πλημμυρικά φαινόμενα σε Δ.Ε. Πτελεού (Daniel)»προϋπολογισμού   500.000,00€
  2. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΣΟΥΡΠΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 150.000,00€
  3. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου ως συνηγόρου υπεράσπισης του κ. Κωνσταντίνου Νικοβιώτη του Δημητρίου.
  4. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου εκτός Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.

                               

            

                                            Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

    Δημήτριος Κυριάκου Εσερίδης