Αναζήτηση
logo
15η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Καλείστε στην 15η Έκτακτη/ Κατεπείγουσα Συνεδρίαση, την 25η του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με κάθε ένα μέλος αυτού κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του αρ. 67 και της παρ. 1 του αρ. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87) με το παρακάτω θέμα:

  1. Έναρξη διαδικασίας δημοπράτησης χώρου για εγκατάσταση θαλασσίων μέσων αναψυχής, στη θέση «Λεύκη» στο Πτελεό.

Η συνεδρίαση αυτή κρίνεται κατεπείγουσα λόγω στενών χρονικών περιθωρίων του θέματος.