Αναζήτηση
logo
15η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Καλείστε στην 15η Έκτακτη/ Κατεπείγουσα Συνεδρίαση, την 27η του μηνός Ιουνίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με κάθε ένα μέλος αυτού κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του αρ. 67 και της παρ. 1 του αρ. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87) με το παρακάτω θέμα:

Συζήτηση επί αιτήματος του ΕΟΣ Αλμυρού, για την παραχώρηση του χώρου που περιβάλλει την πίστα αναρρίχησης στο δάσος ΚΟΥΡΙ, με σκοπό την διεξαγωγή του 31ου Πανελληνίου Κυπέλλου, στις 30/6 και 1-2/7/2023.