Αναζήτηση
logo
15η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2015

15η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2015

1.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί ενστάσεως της «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.» που αφορά το πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης του έργου «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου της πράξης «Βιοκλιματική αναβάθμιση πλατείας και περιμετρικών οδών κέντρου Αλμυρού Ν. Μαγνησίας».