Αναζήτηση
logo
16η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

16η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 16η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 24η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00΄ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: