Αναζήτηση
logo
16η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

16η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Καλείστε να προσέλθετε στην 16η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 10η του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18.30΄ μ.μ.