Αναζήτηση
logo
16η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

16η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

Καλείστε να προσέλθετε  στην 16η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 25η   του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00΄ μ.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα: