Αναζήτηση
logo
16η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2016

16η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 16η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 17η του μηνός Μαΐου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10.00΄ π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: