Αναζήτηση
logo
17η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2014

 

17η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2014

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 17η Δημόσια Ειδική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 10η Νοεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: