Αναζήτηση
logo
17η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

17η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

Καλείστε να προσέλθετε  στην 17η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 9η του μηνός Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00΄ μ. μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα: